Zgłaszanie projektów

Zgłoszenie zadania do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

 1. Uczniowie szkół mrągowskich mogą składać następujące typy projektów: zakupy (wyposażenie przestrzeni na terenie szkoły, która służy uczniom), wydarzenia i inicjatywy (np. działania na rzecz mieszkańców Miasta Mrągowa).
 2. Projekty muszą być zgodne z prawem i dotyczyć zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.
 3. Projekty muszą być realizowane na terenie szkoły a w przypadku wydarzenia bądź inicjatywy na rzecz mieszkańców Mrągowa - na terenie Miasta.
 4. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.
 5. Projekty muszą być możliwe do zrealizowania w terminie do maja 2024 roku.
 6. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna oraz docelowe grupy mieszkańców Mrągowa (określone założeniami projektu).
 7. W ramach SBO minimalna kwota na pojedynczy projekt to 2600 zł, a maksymalna kwota na pojedynczy projekt to 5 000 zł. 
 8. Projekty składać mogą uczniowie i uczennice.
 9. Członkowie SZK nie mogą składać projektów.

Projekty można składać: 

 1. Indywidualnie,
 2. Grupowo
 3. Jedna osoba/grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 4. Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3 Regulaminu podpisaną przez co najmniej 10 uczniów i uczennic.
 5. Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.
 6. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.
 7. Projekty należy składać: w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu, dostępnym w sekretariacie szkoły lub za pomocą MODUŁU SBO.