Harmonogram

25.09
2023

Zgłaszanie projektów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

   Od 25-09-2023 do 13-10-2023
16.10
2023

Weryfikacja formala i merytoryczna zgłoszonych projektów

   Od 16-10-2023 do 26-10-2023
27.10
2022

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

   tego dnia poznasz zgłoszone projekty 27-10-2022
06.11
2023

Głosowanie

   Od 06-11-2023 do 24-11-2023
27.11
2023

Oficjalne ogłoszenie wyników

    27-11-2023