Głosowanie

Od  6 listopada 2023 do 24 listopada 2023 r. można głosować na zadania do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 • uczniowie wybierają projekty zadań do realizacji poprzez głosowanie.
 • Głosowanie odbywa się za pomocą:
  • Modułu,
  • poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny dostarczonej do szkoły.
 • Głosujący może wybrać 1 zadanie.
 • Głosujący może zagłosować tylko raz.
 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy uczeń i uczennica Mrągowa.
 • Kartę do głosowania można otrzymać w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub pobrać ze strony internetowej https://szkolny.budzetobywatelski.com/ oraz TUTAJ.
 • Podczas głosowania zostaną udostępnione głosującym pełne opisy wszystkich zadań za pomocą strony internetowej www.mragowo.pl oraz Modułu
 • Na karcie do głosowania oraz w MODULE w platformie podaje się imię i nazwisko, indywidualny kod (wcześniej dostarczony do szkoły),  numer wybranego zadania. Po zakończeniu głosowania i obliczeniu wyników, papierowe karty do głosowania, będą przechowywane w Referacie PR, przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników SBO. Po tym okresie karty są komisyjnie niszczone.