Weryfikacja

Weryfikacja projektów

  1. Projekty weryfikują członkowie SZK i inne osoby przez nich wyznaczone. Projekty zweryfikowane przez SZK zostaną przekazane do zatwierdzenia koordynatorce SBO 2024.
  2. Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
  3. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynatorka SBO przekazuje za pośrednictwem modułu bądź na e-mail (w przypadku projektu złożonego w wersji papierowej) członka SZK zwracając go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
  4. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZK zwracają je autorom, dając wskazówkę, co należy zrobić, aby uniknąć kolizji.
  5. Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.
  6. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.
  7. Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji SZK w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje koordynator SBO. Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.
  8. Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru zatwierdza SZK i koordynator SBO w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Koordynator SBO publikuje listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru.