Szkolny Budżet Obywatelski a co to takiego?

Czym jest Szkolny Budżet Obywatelski?

 Szkolny Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego uczniowie współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • uczniowie zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie pośród uczniów
  • w efekcie propozycje zadań z największą liczbą głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Środki zabezpieczone na Szkolny Budżet Obywatelski?

Szkolny Budżet Obywatelski to środki zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Mrągowo. W tej edycji do dyspozycji w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest 40 tysięcy złotych.


Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Masz wpływ w demokratycznym procesie decydować jakie zakupy czy działania są potrzebne w Twojej szkole i mieście.


Jakie zadania można zgłaszać do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego?

Propozycje zadań mogą dotyczyć zakupu sprzętów, przyborów oraz realizacji działań w przestrzeni miasta, w ramach zadań własnych Gminy Miasto Mrągowo, zwanej w dalszej treści Miastem, wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.

Zakup należy przez to rozumieć zakup przydatnych sprzętów, wyposażenia szkoły, które są odpowiedzią na potrzeby uczniów i z którego bedzie mógł korzystać każdy uczeń społeczności szkolnej. Dany zakup powinien stanowić spójną i integralną całość, przypisaną do konkretnej lokalizacji.

Zadanie musi być możliwe do realizacji w ramach jednej edycji SBO, tj. w 2024 roku.


Kto może zgłaszać zadania do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego?

Zadanie może zgłosić każdy uczeń Mrągowa. Można zgłosić jedno lub więcej zadań do SBO 2024.


Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego?

Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej poprzez Moduł internetowy lub w formie papierowej za pośrednictwem formularza.

Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Referacie Promocji i Rozwoju oraz na stronie internetowej:  https://szkolny.budzetobywatelski.com/

Wypełniony formularz w wersji papierowej będzie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub wysyłać na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem „SBO 2024".

 


Kto może wziąć udział w głosowaniu?

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy uczeń Mrągowa.


Gdzie można głosować?

Głosowanie odbywa się w terminie: 06.11.2023 - 24.11.2023 r. poprzez:

  • wypełnienie karty do głosowania,
  • za pomocą Modułu.

Gdzie można znaleźć formularz do głosowania?

Kartę do głosowania można otrzymać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej https://szkolny.budzetobywatelski.com/

 


Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt